Loading...

Ово је важан део Комуналног предузећа „Други октобар“ који се бави извођењем грађевинских радова. Регистрована је за широк спектар радова у грађевинарству. У последњих 10 година, пратећи услове на вршачком тржишту и потребе предузећа, услуга се специјализовала за инсталатерске радове у које спадају израда канализационе, водоводне и гасне мреже. Поред тих радова, ЕЈ „Услуга“ континуирано гради гробнице на градском гробљу, бави се радовима на одржавању објеката и другим радовима из области нискоградње. У току последње деценије, урађено је преко 50 км фекалне канализације, а у сарадњи са ЕЈ „Гасовод“ и „Водовод“ и неколико десетина километара гасне и водоводне инсталације.

Еј услуга има дугогодишње искуство у следећим радовима:

Нискоградња:
-израда уличне и кућне гасне инсталације, топлана и подстаница;
-изградња уличне и кућне водоводне инсталације и водоводних резервоара;
-изградња уличне и кућне канализације и пумпних станица, како за фекалне отпадне воде, тако и за површинске воде;
-бетонски платои, саобраћајнице, спортски терени, као и регулације водотокова.
Високоградња:
-индустријски објекти (производне хале, хангари и складишта);
-индивидуални стамбени објекти и објекти висине п + 3 са свим занатским и завршним радовима;
-каменорезачки радови, као што је израда гробница и надгробних споменика;
Облагање-декоративним каменом od фасада степеништа: подова, и, и као друге услуге из ове делатности.

  • Одељење за одржавање возила
  • Одељење за одржавање објеката
  • Одељење возног парка