Loading...

Изграђена је на рекултивисаном делу вршачке депоније. Производи брикете, еколошке енергенте и храну за стоку пречника 90 мм и пелет пречника 6 и 8 мм, од мешавине биљних остатака дрвета без везивних и недозвољених примеса. Брикетирница се састоји из 3 технолошке целине :
-линије за припрему сировине
-линије за сушење и
-линије за брикетирање.
Капацитет фабрике је 1 тона брикета на сат.