Постројење за прераду воде „Павлиш“ које се гради у насељеном месту Павлиш, представља најзначајнију и највреднију инвестицију у Вршцу и његовом изградњом решиће се дугогодишњи проблем квалитета воде.

Изградња постројења за прераду воде започета је у марту 2016. године, а инвестициона вредност износи 6.000.000 ЕУР.

Званичан рок за завршетак изградње је 20.08.2017. године, а извођач радова има обавезу да, најкасније у року од годину дана од завршетка изградње, разради технологију, достигне тражене параметре и Постројење пусти у рад.

На Постројењу ће се вршити уклањање вишка мангана и амонијака из подземне воде изворишта „Павлиш“ чиме ће град Вршац и сва сеоска насеља чије је водоснабдевање ослоњено на ово извориште добити воду чији је квалитет у потпуности ускладјен са законском регулативом. На ово постројење моћи ће да се ослони и водоснабдевање свих сеоских насеља за која постоје техничке могућности и економска оправданост за повезивање на градски водоводни систем.