Данас су започети радови на измештању колектора фекалне канализације у Улици Николе Нешковића, а у оквиру прве фазе, биће измештено приближно 200 м колектора.

Друга и трећа фаза ће се извести у току 2017. године када ће бити измештен колектор целом дужином, приближно 500 м. На овај начин ће се решити дугогодишњи проблем проласка јавне инсталације кроз приватне парцеле и биће олакшано одржавање фекалне канализације. У току радова очекује се затварање улице Николе Нешковића за саобраћај о чему ће грађани бити благовремено обавештени. Очекивано трајање радова је око месец дана.

Инвеститор радова је Град Вршац, а извођач радова је ЈКП „Други октобар“.

[image_slider_no_space on_click=“prettyphoto“ height=“300px“ highlight_active_image=“yes“ images=“16233,16232,16231,16230,16229,16228″]