ЈКП „Други октобар“ је по први пут од кад постоји уплатило добит оснивачу Граду Вршцу и то у износу од 100 милиона динара. Надзорни одбор предузећа је на основу Закона о јавним предузећима и Статута предузећа донео ову одлуку о расподели нето добитка.

Јавна предузећа, установе и други облици организовања чији је основач град, у обавези су да део од најмање 50 одсто добити, односно вишак прихода над расходима, по прошлогодињем завршном рачуну уплате у буџет. Главни разлог за доношење овакве одлуке јесте усклађивање са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

Градско веће може да одобри и мањи износ уколико процени да је остварена добит неопходна предузећу због очувања ликвидности пословања или да му је потребна инвестициона активност.

О пословању новог руководства ЈКП „Други октобар“ најбоље сведочи податак да су повећане мере штедње, а умањени трошкови чиме се остварују бројни позитивни резултати.