ЈКП „Други октобар“ подсећа и позива своје кориснике да искористе прилику до краја маја месеца и своја дуговања за комуналне услуге измире кроз репрограм.

Након истека овог периода, а у складу са законом, ЈКП „Други октобар“ ће као извршни поверилац наставити да подноси предлоге за извршење ради намирења новчаних потраживања, против дужника који нису намирили доспеле обавезе.

Сви корисници који имају неплаћена, као и утужена доспела дуговања могу потписати Уговор о признању дуга и платити га на рате или једнократном исплатом. Корисницима који изврше уплату целоклупног дуга одједном биће одобрен отпис 10% дуга уз истовремени отпис целокупне камате, док ће корисницима који потпишу уговор о признању дуга и отплати на рате биће отписана целокупна обрачуната камата по испуњењу уговорних обавеза.

Омогућавањем корисницима да потпишу Уговор о признању дуга и плаћању на рате  или Уговор о признању дуга и једнократној исплати дуга олакшавамо измирење њихових обавеза и доприносимо бољој наплати ових потраживања.

Такође, ради додатне стимулације за редовне платише комуналних услуга омогућили смо:

Да се за редовно плаћање у року доспелости (до 15-тог у месецу за претходни месец)  попуст повећа са 3 % на 5% од дана доношења предметног акта.

За редовно плаћање у наредних 6 месеци од дана доношења предметног акта (до 15-тог у месецу за претходни месец) одобравамо додатних 1% попуста од седмог месеца (укупно 6%).

За редовно плаћање наредних 12 месеци од дана доношења предметног акта (до 15-тог у месецу за претходни месец) одобравамо нових 1% попуста од тринаестог месеца (укупно 7%).

Додатном стимулацијом подстичемо редовне платише комуналних услуга да наставе да испуњавају своје обавезе у року и надаље.