У склопу акције Месец чистоће у Школском центру Никола Тесла у Вршцу ЈКП „Други октобар“ је дао допринос уређењу простора школе и школског дворишта. У досадашњим радовима помогли смо у уклањању кабастог инертног отпада из подрума школе и одвожењу ПЕТ амбалаже.

Као што је и сам смисао акције, испомоћ у уређењу простора, у извођењу самих радова били су укључени професори и ученици школе, који су у року од неколико дана припремили подрумски простор за даље радове. Уређење подрума подразумевало је одношење старог грађевинског материјала и шута и припрему за комплетно сређивање простора. Ради се о површини која је дуж целокупне зграде школе и која ће послужити за ученички клуб или за нове просторије и учионице школе. Радује чињеница да су саму акцију “изнели” својим радом и залагањем ученици што говори о одрживости идеје и подизању свести код младих о уређенијем и лепшем простору.

У наредном периоду планови школе су амбициозни али и реални.

Акција у месецу чистоће послужила је као увертира за даље планове школе на уређењу простора зграде и дворишта, а даљим активностима ЈКП “Други октобар” ће се придружити већ у наредном месецу када се планира садња цвећа уз пригодну едукацију ученика у овој области.