Испорука природног гаса и топлотне енергије обавља се без проблема у грејној сезони.

Све три Топлане успевају својим постојећим капацитетом да загреју око 90 000м2 грејне површине, тј. обезбеђују адекватну температуру у становима потрошача.

Извршена је набавка и уградња нових котлова са гасним гориницима, снаге 3МW који спадају у најмодернија постројења за гас са високим степеном корисности што обезбеђује бољу производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

У насељу Хемоград, Топлана Хемоград, уграђен је нови котао са гасним гориоником како би се смањили трошкови грејања санитарне топле воде у самом насељу.

Поред котлова, извршили смо реконструкцију топлотних подстаница и пустили у рад три подстанице на војницком тргу. Јавни објекат Хемијска школа, добила је најмодернију топлотну подстаницу која је даљински регулисана и управљана.

Циљ пилот пројекта био је модернизација, енергетска ефиксаност и даљинско управљање топлотним подстаницама.

Такође, извршили смо реконструкцију једног дела топловода а уграђени су мерачи топлотне енергије на свим топланама и ове године по први пут мерићемо и очитавати производњу топлотне енергије у кWх и припремати систем за обрацун по КWх када за то додје време.

Поред редновних послова, замењено је око 3км гасоводне мреже, замењен је део опреме на ГМРС станици, примарна и део секундарне регулације природног гаса, демонтирано је, контролисано и оверено око 2000 гасних мерила што нам је омогућило боље снабдевање и већу сигурност у дистрибуцији природног гаса.

Упоредо са овим активностима, радимо на редовном контролисању уличног цевовода као и унутрашњих гасних инсталација, из чега следи смањење губитка који тренутно износи око 2% што је одличан резултат јер ЈКП Други Октобар врши дистрибуцију природног гаса од 1954.године.

Подизање цене топлотне енергије по Топланама било је неминовно, јер набавна цена природног гаса већ три године расте, а цена топлотне енергије остаје иста већ три године.

Последица свега тога био је губитак у пословању Службе Топлана. Како би ова Служба могла континуирано и квалитетно да врши Производњу, Дистрибуцију и Снабдевање топлотном енергијом морали смо да коригујемо цену.

В.Д. директора ЈКП прецизније је појаснио ову измену, а шеф службе Топлана Раде Ђукић говорио је о унапређењу и подизању квалитета грејања у Вршцу.