НИЖЕ ЦЕНЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

 Надзорни одбор ЈКП „Други октобар“ донео је одлуку о снижењу цена за уклањање непрописно паркираних возила, на коју је сагласност дало Градско веће града Вршца.

За возила масе до 800 кг, цена је са 6 000, 00 снижена на 4 000, 00 динара.

За возила масе од 801-1330 кг, цена је снижена са 9 000, 00 на 6 000, 00 динара.

За нешто тежа возила, масе од 1331-1900 кг, и цена је више снижена. Раније је износила 13 500, 00 а сада је 8 000, 00 динара.

Накнада за уклањање возила масе до_____ кг паркираних или заустављених

супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање ( до 10 км удаљености )

ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО
МАСЕ ДО  800 кг   2.500,00 дин.    500,00 дин.   3.000,00 дин.
МАСЕ ОД  801 кг     ДО  1330 кг   3.333,34 дин.    666,67 дин.   4.000,00 дин.
МАСЕ ОД  1331 кг   ДО  1900 кг   5.000,00 дин. 1.000,00 дин.   6.000,00 дин.
МАСЕ ОД  1901 кг   ДО  4т   8.333,34 дин. 1.666,67 дин. 10.000,00 дин.
Накнада за уклањање возила масе до_____ кг паркираних или заустављених

супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, А КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ПОСЕБНИМ ПОВРШИНАМА, и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењених за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са аутопута и дела аутопута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су возила ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града ( до 10 km удаљености )

OСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО
МАСЕ ДО  800 кг    3.333,34 дин.     666,67 дин.  4.000,00 дин.
МАСЕ ОД  801 кг     ДО  1330 кг    5.000,00 дин.  1.000,00 дин.  6.000,00 дин.
МАСЕ ОД  1331 кг   ДО  1900 кг    6.666,67 дин.  1.333,34 дин. 8.000,00 дин.
МАСЕ ОД  1901 кг   ДО  4т  12.500,00 дин.  2.500,00 дин. 15.000,00 дин.
Накнада за започету интервенцију специјалног возила

трошкови претходно предузетих радњи , уколико се прекине уклањање возила, када се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило

OСНОВИЦА ПДВ  20% УКУПНО
ЗА СВА ВОЗИЛА   1.666,67 дин.    333,34 дин.  2.000,00 дин.
Накнада за премештање возила ( до 10 km удаљености )
OСНОВИЦА ПДВ  20% УКУПНО
МАСЕ ДО  4т   4.166,67 дин.   833,34 дин.   5.000,00 дин.
Накнада за пренос возила ( до 10 km удаљености )
OСНОВИЦА ПДВ  20% УКУПНО
МАСЕ ДО  4т   2.500,00 дин.    500,00 дин.   3.000,00 дин.
Накнада за сваки пређени километар специјалног возила након 10 км
OСНОВИЦА ПДВ  20% УКУПНО
  ЗА СВАКИ НАРЕДНИ  КИЛОМЕТАР      166,67 дин.       33,33 дин.     200,00 дин.
Накнада за смештај и чување уклоњених возила на локацијама ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР
OСНОВИЦА ПДВ  20% УКУПНО
  ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ ДАН      166,67 дин.       33,33 дин.     200,00 дин.