ЈКП крајем прошле године набавило је око 20 јавних чесми. Прво смо кренули са заменом старих и дотрајалих чесми, као што је на углу Улица Николе Тесле и Васка Попе, а затим на улазу у Градски парк, на углу Фрушкогорске и Улице Другог октобра.

Поред замене старих, чесме су постављене и на новим локацијама, а то су Трг Николе Пашића, теретана на отвореном у Балканској улици, код дечијих игралишта у Градском парку, на Војничком тргу и иза Гимназије, код Градске Болнице и на гробљу. Села која су добила јавну чесму су Куштиљ, Мали Жам и Гудурица.

У плану је постављање чесми и на Куштиљском и Гудуричком путу, насељу Хемоград, као и другим локацијама у граду и селима.

Приликом одабира чесми, водило се рачуна да буду у духу традиције Града Вршца, али и да задовоље савремене стандарде и буду препознатљиве за наш град.