Комисија за отуђење опреме за унос ваздуха у аерациони базен, именована Одлуком директора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, објављује

 

О Г Л А С

О ОТУЂЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА УНОС ВАЗДУХА У АЕРАЦИОНИ БАЗЕН ГРАДСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 

Предмет отуђења је:

 

1.Контејнер 7,0 x 2,6 x 2,6 м, стар 15 година , цца 1.250 кg   – 1 kom.

2.Дуваљке ХАФИ Тyп ГМ 50 Л НО200, старе 15 година ГМ 50 Л, Фабр. бр. 862982, 863002, 863007 / 2006 цца 1.150 кг/ком   – 3 комада

3.Цеви ИНОX Колектор ваздуха дуваљки ХАФИ – ДН 250/150 мм

Исечено, цца 1.200 кг – 1  комлет

 

Опрема  се продаје у виђеном стању, без права накнадне рекламације и понуђачи не могу да истичу да им нису познати евентуални недостаци. Иста се мооже видети радним данима до 24.08.2021. године на наведеним локацијама у периоду од 10:00 – 14:00 уз претходну најаву дан раније, лицу за контакт.

 

Опрема се не продају појединачно већ се понуда подноси за комплетну опрему.

 

Трошкове утовара и превоза сноси купац опреме за унос ваздуха.

 

Почетна цена опреме износи 710.000,00 динара, у коју није урачунат ПДВ.

 

Почетна цена представља минимално прихватљиву цену за доставу понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ ОГЛАСА