Због уградње новог котла на цевовод и постојећу гасну инсталацију, у насељу Хемоград доћи ће до прекида грејања и снабдевања санитарном топлом водом. Прекид ће трајати данас од 11 до 14 часова.