У оквиру Месеца чистоће, почев од октобра месеца, ЈКП “Други октобар” започиње поделу посуда за смеће. Циљ ове акције је да се подела изврши домаћинствима која до сада нису обухваћена расподелом (током ранијих година).

Поделу посуда започињемо 24.10.2018. године  у 10 х у улици Куштиљски пут. Том приликом ће сваком активном домаћинству на кућну адресу бити испоручена по једна типизирана посуда од 120 литара за одлагање кућног смећа. Током наредних дана, до краја октобра, на овај начин биће извршена расподела у целом Куштиљском насељу. Уколико , суграђани приликом поделе нису били у могућности да преузму своју посуду, то могу учинити сваког четвртка у периоду 10 до 14 х, у просторијама ЈКП “ Други октобар” Стевана Немање 26, Вршац.

 Након тога, током новембра месеца наставиће се даље са поделом типизираних посуда у Маргитском насељу и насељу Стакленик. О даљој динамици поделе суграђани ће бити благовремено обавештени.

Све додатне информације поводом ове акције могу се добити позивом на број 013/440-800 , тастер 5.