Обавештавамо све кориснике природног  гаса у Влајковцу и Ритишеву да ћемо, данас, 8. новембра 2021. године вршити замену одоранта природног гаса (гас ће имати другачији мирис), чиме ћемо прећи са етил меркаптана на еколошки прихватљивији тетрахидротиофен. Ову замену дужни смо да извршимо до краја 2022. године, на свим уређајима за одоризацију према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015) .
Након промене одоранта, природни гас ће имати другачији мирис од оног на који смо навикли, али веома специфичан и неће бити могуће заменити га са другим мирисима.
Уколико у Вашем домаћинству или пословном објекту осетите необичан мирис, молимо Вас да се јавите Служби Гасовод на тел. 013/440-800, или дођете лично у канцеларију бр. 2 нашег предузећа.