Обавештавамо потрошаче да ће ЈКП “Други октобар”, у оквиру одржавања изворишта подземних вода, у Великом Средишту вршити регенерацију бунара Б-2, почев од 10/08/2020. Регенерација бунара ће трајати најмање 2 а највише 4 дана, у зависности од потребне дужине испирања бунара по примењеним методама регенерације. У току вршења регенерације, бунар Б-2 ће бити ван употребе што може довести до пада притиска воде у водоводној мрежи. Уколико до тога дође, моле се потрошачи да у току дана не врше интензивна заливања својих башти и зелених површина како би се обезбедиле довољне количине воде за основне потребе потрошача.