Обавештавамо кориснике услуга да ћемо од данас до среде 27.02.2019. год. вршити очитавање стања гасомера.

Молимо Вас да овлашћеним лицима омогућите приступ мерним уређајима.