На основу налога Градског штаба за ванредне ситуације Града Вршца, ЈКП “Други октобар”  је подигао степен одржавања јавне хигијене на виши ниво. У том циљу, поред редовног одржавања чистоће јавних површина, започело се са дезинфекцијом простора испред здравствених установа,  јавних саобраћајница, аутобуских стајалишта, пијаца и других јавних површина. Такодје, извршена је дезинфекција граничног прелаза Ватин и то самог објекта и простора око граничног прелаза. У наредном периоду ће се наставити са овим мерама, по налозима Штаба за ванредне ситуације Града Вршца.