Скупштина Града Вршца, именовала је на последњој седници Скупштине Града, Јована Кнежевића за генералног директора ЈКП „Други Октобар“ Вршац, на период од четири године.

Јован Кнежевић се до сада налазио на месту вршиоца дужности директора ЈКП „Други Октобар“ где је у новембру 2019. године дошао са функције начелника Градске управе Града Вршца коју је од 2008. године успешно обављао у чак три мандата.

Рођен је 11.02.1959. у Вршцу, а завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Током дугогодишњег радног искуства представљао је и заступао предузећа и Градску управу на најодговорнијим радним местима.

Најзначајније радно искуство стекао је на пословима стручног сарадника за имовинско правне односе у Градској управи Вршац, као и правног саветника и директора у компанији СТУП Вршац.

У ЈКП „Други октобар“ успешно је наставио реформу започету 2017. године, када је после дугогодишњег периода ово јавно предузеће враћено у законске оквире и доведено до нивоа функционисања у складу са свим прописима за рад јавних предузећа.

Реализован је план када су у питању запослени и инвестиције, а обновљена је и механизације након 30 година у коју су уложена значајна средства настала правилном рационализацијом трошкова. Јован Кнежевић ће сасвим сигурно својим знањем и искуством допринети још бољем функционисању и даљем развоју овог предузећа.