ЈКП „Други октобар“ донео је одлуку о плаћању на рате трошкове прикључења на водоводну и канализациону мрежу, као и на дистрибутивни систем природног гаса.

Како би услуге ЕЈ Водовод и Канализација биле приступачне за кориснике, одобрено је плаћање прикључака на рате и то за износ до 60 000,00 динара на 3 месечне рате,  а за износ преко 60 000,00 динара на 6 месечних рата. Грађевински радови на изради прикључка обрачунавају се за сваки појединачни прикључак засебно.

На основу методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, утврђена је цена типског прикључка на дистрибутивни систем у износу од 69 850,00 динара, увећана за износ ПДВ-а, на коју је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност. Плаћање овог прикључка на дистрибутивни систем, одобрено је у 4 месечне рате.