Чувари заштићеног природног добра и Шумарска служба на Вршачким планинама у наредном периоду појачаће контролу употребе квадова, осталих АТВ возила, крос мотоцикала као и других моторних возила за које је вожња строго забрањена у зонама првог и другог степена заштите на Вршаким планинама, које иначе нису предвиђене за саобраћај нити имају путну мрежу. На Вршачким планинама, саобраћај за моторна возила дозвољен је само у 3. зони заштите. Саобраћај се одивија асфалтним путем до „Славишине ливаде“, подножја Вршачке куле и одмаралишта Црвеног крста, као и земљаним путем до Планинарског дома и на краку који се одваја до Шумареве куће.

Појачане контроле спроводиће се због спречавања ремећења мира ретких и угрожених животињских врста које живе на Вршачким планинама, а њихов број није мали и неке се могу заиста сматрати природним благом Србије. Годинама већ, захваљујући чуварима заштићеног природног добра и шумарској служби, животињски фонд се значајно обновио. Након 120 година на Вршачким планинама поново живи патуљасти орао, али и три пара орла змијара од укупно осам колико их има у Војводини. Обновљен је и фонд срнеће и јеленске дивљачи, дугорепе и уралске сове, али и многих других ретких и заштићених врста.

Све ово значајан је разлог за појачане контроле у заштићеним зонама Вршачких планина, а представници чуварске службе ЈКП “Други октобaр” као и шумарске службе ЈП Војводинашуме, осим контроле, имају и службена овлашћења легитимисања, као и издавања прекршајне пријаве на лицу места. Подсећамо да су на основу предлога Завода за заштиту природе Републике Србије, Вршачке планине као предео изузетних одлика заштићене доношењем аката о заштити, сагласно члану 129. став 1. тачка 2. и члану 43. став 3. Закона о заштити животне средине, а на седници Скупштине Града Вршца одржаној 11.10.2017. донета је Одлука којом се ЈКП “Други октобар“ додељују обавезе управљача ПИО “Вршачке планине“ дефинисане Законом о заштити природе.