Подсећамо цењене потрошаче, да ће сви који плате рачун за комуналне услуге до 20. у месецу, исти бити умањен за 5 посто, они који то чине редовно у континуитету шест месеци остварују попуст од 6 посто (на седми рачун), док они који су се показали као ревносне платише у току једне године, добијају рачуне умањење за 7 посто (на тринаести рачун).

У служби грађана – Ваш ЈКП “Други октобар”