Током ове грејне сезоне, ЕЈ Топлана ЈКП „Други октобар“, у циљу побољшања квалитета услуга, наставља са повећањем енергетске ефикасности.

У топлани у насељу Хемоград, у току је уградња најсавременијег котла снаге 2000 Kw са гасним гориоником.

Степен корисности котла биће 96 %, а снабдевање санитарном водом биће ефикасније и боље, са адекватном температуром воде.

Након завршетка грејне сезоне, у све три топлане у граду, биће уграђени калориметри, а затим почињемо са мерењем произведене топлотне енергије.