Акција прикупљања текстила за рециклажу коју је организовало ЈКП “Други октобар”, заинтересовала је и укључила велики број суграђана. Сва прикупљена средства од продаје текстила донирана су Школи за основно и средње образовање „Јелена Варјашки“ која су искоришћена за једнодневну дечју екскурзију.

Захваљујемо се свима који су узели учешће у овој хуманитарној акцији и на тај начин реализовали успрешну сарадњу са школом „Јелена Варјашки“ и помоћ деци са сметњама у развоју.

Настављамо са здравим и хуманим навикама.