Посебно током пролећних месеци, чуварска служба свакодневно је активна на Вршачким планинама, као и у Малом риту.

У овом периоду, врши се мониторинг биодиверзитета, јер се птице враћају, биљке бацају семе, а репродукција је интензивна. Током марта и априла месеца, водоземци и гмизавци мигрирали су са Вршачких планина у Мали рит, а захваљујући смањеном обиму саобраћаја због кога је и природа имала предах, очекује се позитиван исход њихове репродукције крајем лета.

У току је и постављање мобилијара (клупа, канти и инфо табли) како би наша природна добра била што уређенија и погодна за боравак наших суграђана.

Окретањем природи и подизањем свести о њеном очувању, све је више волонтера који врше праћење биодиверзитета, али и организују акције чишћења и сакупљања смећа.