Усклађивањем са Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса  („Службени гласник РС“, број 105/16 и 29/17), дошло је до промене дела цене природног гаса који се односи на капацитет, при чему је значајно снижена цена капацитета за групу купаца „Ванвршна потрошња“ и незнатно повећана цена капацитета за групу купаца „Равномерна потрошња“ и групу купаца „Неравномерна потрошња“.

 

За групу  „Ванвршна потрошња К1“  цена капацитета је са 151,90 снижена на 86,87 дин/m3/дан/година.

За групу  „Равномерна потрошња К1“  цена капацитета је са 184,46 повећана на 184,61 дин/m3/дан/година.

За групу  „Невномерна потрошња К1“  цена капацитета је са 217,01 повећана на 217,19 дин/m3/дан/година.

 

Табеларни преглед тренутно важећих и нових цена капацитета

  

Категорије купаца Групе

купаца

Тарифа „капацитет“

важећа цена

Тарифа „капацитет“

нова цена

(дин/m3/дан/година) (дин/m3/дан/година)
(1) (2) (3) (4)
Категорија 1

 

p < 6 bar

„Ванвршна потрошња К1“ 151,90 86,87
„Равномерна потрошња К1“ 184,46 184,61
Неравномерна потрошња К1“ 217,01 217,19

 

За групу  купаца „Мала потрошња“,  којој припадају домаћинства и мали купци – остали,  нема промена у цени.

Нове цене ће се примењивати   од 1. октобра  2017. године.