Током предстојећих празника ЈКП „Други октобар“ неће радити 1. 2. и 3. јануара 2017. године. Наплатни шалтери предузећа као и објекти „Моја Вода“ код Хелвеције и старе аутобуске станице 31. децембра радиће по утврђеном радном времену.

Дежурне службе економских јединица Водовод, Гасовод, Комуналац и Полет и Служба за одржавање возила и објеката непрекидно ће обављати делатности и услуге.

У оквиру радне једнице Агрико пијаца, нерадни дан  је 1. јануар 2017. године а пословање према редовном распореду рада одвијаће се 2. и 3. јануара, док ће запослени у радној јединици Робна бити дежурни  2. и 3. јануара у периоду од 08:00-13:00 часова.

У оквиру радних јединица Топлана, Станица за снабдевање течним нафтним гасом и Главна мернорегулациона станица, запослени ће радити према утврђеном распореду рада.

Економска јединциа Паркинг сервис-паркиралиште за теретна возила Ватин ће обављати пословање на дан празника према редовном распореду рада.