ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ

21.04.-24.04.2020.

 

УТОРАК 21.04.

Плато испред Опште болнице “Вршац”, Дома здравља Вршац, Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ и Геронтолошког центра Вршац.

Улице: Ђурђа Смедеревца, Доситејева, Васка Попе, Дворска, Другог октобра, Београдски пут до табле и Гаврила Принципа.

 

СРЕДА 22.04.

Трг Светог Теодора Вршачког, Трг Победе, Светосвски трг и Позоришни трг – шетачка зона.

Улице: Жарка Зрењанина, Стевана Немање, Милоша Обилића, Школски трг, Живе Јовановића, Змај Јовина, Плато испед капеле, Кумановска, Станоја Главаша и пожарни пут Војнички трг.

 

 

ЧЕТВРТАК 23.04.

Плато испред Опште болнице “Вршац”, Дома здравља Вршац, Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ и Геронтолошког центра Вршац.

Улице: Вука Караџића, Стеријина (до Васка Попе), Омладински трг (до Центра Миленијум), Анђе Ранковић, Ђуре Јакшића, Абрашевићева, Подвршанска (до Сматсе), Јаше Томића и Николе Тесле.

ПЕТАК 24.04.

Трг Светог Теодора Вршачког, Трг Победе, Светосвски трг и Позоришни трг – шетачка зона

Улице: Никите Толстоја, Димитрија Туцовића, Сремска, Војводе Книћанина, Булевар ослобођења, Дечанска и Стеријина (од Васка Попе до краја улице).