СОРТИРАЊЕ ОТПАДА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Нова 2018. година донела је новине у плановима и раду ЈКП Други октобар што се тиче примарне селекције отпада. Након дужег низа година започели смо склапање уговора са угоститељским објектима o сакупљању сортираног отпада. Њима су подељене посуде за збрињавање амбалажног отпада као што су стакло, пластика/ПЕТ, тетра пак амбалажа, лименке и папир.

Идући у корак са прописима који се доносе у смислу примарне селекције отпада, стекли су се услови за организацију одношења и даљег третмана отпада из угоститељских објеката. Издвајајући мало времена за разврставање отпада чинимо велику ствар за очување животне средине, а рециклажом штедимо енергију и природне ресурсе.

Ово је прва у низу активности и усмерена је ка угоститељима, а овим путем апелујемо и на остале суграђане да свој отпад сортирају у циљу очувања средине у којој живимо.

Очекујемо сугестије које ће проширити и побољшати започету акцију, као и активно учешће.