Радници Јавно комуналног предузећа „Други октобар“ данас су Гудурици отпочели бесплатну поделу канти за одлагање смећа, која ће добити сва домаћинства у овом селу. Овим је Гудурица постала прво насељено место са територије Града Вршца, које ће имати једнообразне канте за одношење смећа, исте оне као у самом граду.

„Град Вршац у сарадњи са ЈКП „Други октобар“, водећи рачуна о потребама становника, данас је отпочео поделу канти за одлагање и одношење отпада у Гудурици. Ово је прво насељено место на територији града које је добило канте, а ту праксу наставићемо и у будућности. Гудурица је туристичко место које број 361 домаћинство и свако од њих добиће канту за одлагање отпада. Из овог контигента набављених канти део ће бити подељен и у градским улицама Железнички ред и Павлишки пут, истакао је Велизар Вемић“ руководилац сектора за одржавање јавних површина.