Након што су завршени радови на замени цеви на делу топловода код Војничког трга, приступило се и радовима на враћању тротоара у првобитно стање.
Данас су радници Грађевинске оперативе „Другог октобра“ обавили санацију на делу тротоара, али и поставили нови шахт.