Пратећи нове трендове и могућности унапређења сакупљања и третирања отпада,  ЈКП Други октобар домаћин је студентима заштите животне средине и професорима Wагенинген Универзитета из Холандије.

Циљ њиховог доласка у наш град јесте анализа садашњег начина прикупљања отпада и сагледавање могућности да се исто унапреди.

ЈКП ће у сарадњи са студентима из Холандије покушати да анализом тренутне праксе одлагања отпада на нивоу домаћинстава, успостави систем одрживог управљања отпадом.

Циљ овог пројекта је а да се направи анализа како би се идентификовале могућности и ограничења за одрживо раздвајање, третман и рециклирање кућног и зеленог отпада, као и давање препорука које Други октобар може користити за унапредјење навика домаћинстава као и управљања зеленим и чврстим отпадом.

Надамо се да ће резултат ове  сарадње бити обострано користан.

Студенти ће боравити у Вршцу у наредне 2 недеље и имаће многобројне сусрете са грађанима. Вршиће анкете са грађанима, подељени у 5 група у различитим реонима града и околним  селима. Разговори и истраживања ће се водити како са радницима ЈКП  тако и са грађанима. Питања и анализа ће дати различит увид са свих нивоа и праваца учесника у кретању отпада, тј. проблематика ће бити бити сагледана из разичитих углова са заједничким циљем, новим, одрживим еколошки прихватљивим, економски исплативим и правилним начином управљања отпадом.

Ово је први овакав студиозни приступ овој теми јер желимо да неке ствари, проблеме и питања предупредимо и идемо у сусрет новим трендовима и изазовима.

Предвиђене смернице допуниће морфолошку анализу отпада које смо вршили у протеклом периоду и биће једна целина која описује тренутно чињенично стање , указује на могуће проблеме, решења и изазове који су пред нама.

Поред овог практичног дела студентима ћемо  представити Вршац. Предвиђено је поред упознавања ЈКП  као домаћина чије ће комплетне ресурсе упознати, обилазак и Хемијско-медицинске школе, ОШ ’’Јован Стерија Поповић ’’, Музеја, Катедрале, Куле  и других капацитета и знаменитости Вршца.

Вршачки гимназијалци и студенти Високе педагошке школе биће преводиоци студентима из Холандије у непосредном контакту са грађанима. Они ће обићи и вршити анализу у 5 реона у граду, као и у селима: Велико Средиште, Гудурица, Павлиш и Уљма.

Не сумњамо у традиционалан дочек и гостопримство наших суграђана , а ми ћемо се трудити да Вршац представимо у најбољем светлу, и на најбољи начин искористимо помоћ која нам долази у виду закључака и  Студија ове посете.