Традиционална акција уређења Вршачког брега, у организацији Града Вршца, окупила је око 400 учесника, међу којима је и ЕЈ Комуналац ЈКП „Други октобар“. Сама организација акције и учешће оцењено је као веома позитивно и афирмативно, а има и значајно упориште код суграђана, нарочито младих, што гарантује и одрживост акције и стварање и очување позитивних навика према животној средини.

Радници ЕЈ Комуналац који се баве уређењем јавних површина, уз помоћ механизације, дали су свој допринос. Они су ангажовани на пословима монтаже мобилијара, кошења траве, крчењу шибља и чишћењу коловоза и банкина.  Поред тога, сав отпад који је сакупљен, радници Комуналца одвезли су на депонију.

За наредни период планирамо постављање клупа и канти дуж пута према одмаралишту Црвени крст, а са почетком вегетације уследиће и кошење свих површина, што износи око 5 хектара. Ове активности дешаваће се током априла месеца који је проглашен Месецом чистоће. Поред ових, ЈКП „Други октобар“ спровешће низ активности на уређењу града.

Овде се пре свега ради на детаљном пролећном уређењу јавних површина, кошењу, грабуљању, садњи цвећа, спровођењу акције уклањања мањих дивљих депонија у граду, одовожењу кабастог отпада из домаћинстава и слично.

Такође, позивамо суграђане и установе да нам се јављају са идејама и потребама за уређењем у свом окружењу. Трудићемо се да успоставимо сарадњу и свима изађемо у сусрет.

Наравно, ЈКП „Други октобар“ планира да током читаве године спроводи овакве активности.