Грађевинска оператива Јавно – комуналног предузећа „Други октобар“ започела је данас радове у вршачком викенд насељу Думбрава.
Овим радовима санира се и потпуно равна земљани пут, који често оштете бујичне воде са Вршачког брега. Радници ЈКП „Други октобар“, уз помоћ механизације, започели су чишћење и копање и два канала за одвођење атмосферских и бујичних вода, који ће у будућности много успешније чувати пут од оштећења.