Вршачке топлане Центар, Војнички Трг и Хемоград завршиле су функционалне пробе производног и дистрибутивног система и почеле су са грејном сезоном.
Све три Топлане успевају својим постојећим капацитетом, сходно спољној температури да загреју станове. Пратимо амбијенталну температуру и на основу ње регулишемо време, тачније сате рада и температуру воде у систему.
Радници сектора Енергетике ЈКП Други октобар завршили су са заменом дотрајалих челичних цеви и постављањем нових на топловоду за Војнички трг. Замена цеви ће, поред већег протока, обезбедити и бољу изолацију, али и омогућити лакши приступ при евентуалним санацијама кварова. Нове цеви довешће и до уштеде енергије. Тренуто завршавао партерно уређење, после земних радова.
За све евентуалне проблеме на систему грејања можете позвати:
Топлана Центар 013834538
Војнички Трг 013832144
Хемоград 013806226