Сектор водовода ЈКП „Други октобар“ Вршац, започео је са спровођењем пилот пројекта даљинског очитавања водомера што представља комуникацони модул који служи за бежично очитавање потрошње воде са кућних, индустријских и комбинованих водомера помоћу радио сигнала. Даљинско очитавање ради тако што се индуктивни сензор монтира на кућиште водомера који врши директну детекцију импулса са водомера која помоћу радио везе шаље софтеру на даљинско очитавање.

„Предност овог система јесте та што јединим проласком кроз улицу можемо да очитамо сва стања са водомера без уласка наших радника у приватне поседе, као и рана детекција цурења на водоводној мрежи која припада потрошачима. Насеље Месић је узето за пилот пројекат због свог географског положаја. Током 2015 године смо покушали да урадимо даљинско очитавање помоћу СИМ картице, где је ГПС систем требао да пошаље сигнал софтверу, али због географског положаја насеља Месић (близина румунске границе) често је долазило до уласка у роминг и нисмо имали стварна очитавања са водомера. Крајем прошле године смо кренули са монтирањем и уградњом савременије опреме за даљинско очитавање помоћу радио сигнала коју планирамо да у будућности користимо“ изјавио је Дејан Петровић, руководилац сектора водовода и канализације ЈКП „Други октобар“ Вршац