ЈКП „Други октобар“ упућује ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поступку отуђења ликвидационог остатка- мешани метални отпад, отпадна возила, отпадни бакар и отпадни месинг – који настаје у редовном пословању ЈКП-а из управне зграде и објеката ЈКП“Други октобар Вршац“,   Број: 01-6-1/2021-4

Све додатне информације и упутства у вези са припремом понуде и конкурсном документацијом заинтересована лица могу захтевати у писаном облику или преузети са са интернет странице ЈКП Други октобар Вршац: https://oktobar.co.rs/info/

Питања можете упутити путем електронске поште на адресу : senka.bugarski@oktobar.rs или путем телефона број 069/843-53-48