Поштовани суграђани,

Овим путем Вас обавештавамо да ће ЈКП“ДРУГИ ОКТОБАР“, почев од јануара 2021. год. пружати  димничарске услугe и на простору сеоских Месних заједницана на територији Града Вршца. То подразумева следеће услуге:

  • Чишћење димњака
  • Паљење димњака
  • Чишћење котлова и димњаке за котлове
  • Преглед новоизграђених димњака
  • Одгушивање димњака.

Димњичари ће излазити на терен након пријаве корисника и то на телефон: 013/440-800 тастер бр.5 или на маил javne.povrsine@oktobar.rs

Наплата ће се вршити по важећем ценовнику.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Служба ДИМЊИЧАРИ