Поштовани корисници,
захтеви за прикључење на водоводну мрежу и на мрежу фекалне канализације од сада се подносе на образцима које можете преузети са нашег сајта на линку ОВДЕ.
Потрошачи су у обавези да на читко попуњеним захтевима наведу податке у вези објекатом који се прикључује, као и да доставе све потребне прилоге који су наведени у захтеву. Комплетну документацију могу предати у просторије ЈКП “Други октобар” у канцеларију бр. 10.