У највећем и најбројнијем вршачком блоковском насељу Војнички Трг, протекле недеље извршена је замена посуда за одлагање смећа.

Уместо досадашњих металних контејнера за одлагање комуналног отпада, постављени су нови пластични контејнери за примарну селекцију отпада односно посебно за комунални отпад (зелени) пет амбалажу (жути) и папир и картон (плави). На овај начин ЈКП наставило је да спроводи идеју самог одвожења и даљег третмана отпада у Граду Вршцу, које ће допринети мањој количини отпада на депонији, већем проценту издвајања рециклабилних материјала и прилици да се подигне свест наших суграђана о значају очувања животне средине. Уместо досадашњих 18 контејнера постављено је 25 контејнера за комунални отпад и по 4 контејнера за пластику односно папир.

У наредном периоду, наставићемо замену контејнера у осталим блоковским насељима.

ПРЕПОСЛЕ
ПРЕПОСЛЕ
ПРЕПОСЛЕ