Механизација Јавно – комуналног предузећа „Други октобар“ радовима на атарском путу Павлишки пут лево, завршила је прву фазу крчења атарских путева након комасације. Крчење и прављење нових атарских путева на територији Града Вршца кренуло је одмах након комасације, а у договору са власницима парцела, неки делови су остављени да се заврше након жетве. На тај начин пољопривредници могли су да искористе све своје усеве и нови
путеви им нису направили штету. Радовима на деоници Павлишки пут лево завршена је прва фаза сређивања атарских путева након комасације, истичу у ЈКП „Други октобар“.