[wp_ticker ticker_title=“Важно обавештење “ title_color=“#fff“ color=“#808080″ background_color=“#0050a2″ effect=“fade“ fontstyle=“normal“ autoplay=“false“ timer=“4000″]

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Распоред сахрана за 29.06.2021 год.
Покојник Годиште Сахрана
Батало Дусан 1948 13:00